ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Πρέπει να εκτελέσετε αξιολόγηση συμμόρφωσης κατά NIST, CMMC ή FFIEC με τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματά της δεν θα παραμείνουν στα χαρτιά , αλλά θα μειώσουν ουσιαστικά τον ψηφιακό κίνδυνο της επιχείρησής σας.

 
 
 

Η ΛΥΣΗ

CyberBenchmark

Χρησιμοποιήστε το CyberBenchmark για ολοκληρωμένες NIST, CMMC ή FFIEC αξιολογήσεις, ανακαλύψτε τα κενά, βρείτε τον Δείκτη Ψηφιακής Υγείας σας, συγκρίνετε με τις επιδόσεις ομοειδών επιχειρήσεων και εξαφανίστε τα προβλήματα.

 
 
 
 

Το CyberCatch κάνει την διαχείριση του ψηφιακού κινδύνου και την συμμόρφωση εύκολη , αποδοτική και αποτελεσματική.

 
 
 

USE CASE

 

For example, if you are a defense contractor that handles controlled unclassified information (CUI), you must comply with NIST 800-171 today, and on new contracts, you must comply with Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) standard, attain Level 1-5 and be audited by a third-party assessor.

Or if you are a healthcare organization, manufacturer, technology company, or other type of organization, you should comply with NIST 800-171, in order to mitigate cyber risk. NIST 800-171 with 110 cybersecurity controls provides the baseline framework to mitigate cyber risk effectively.

CyberBenchmark and Cyber Hygiene Score are non-downloadable cloud-based software to enable compliance and mitigate cyber risk. Cyber Hygiene Score indicates the level of cyber hygiene practiced and susceptibility to cybersecurity risk. The Cyber Hygiene Score will guide you to proactive risk mitigation.

 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Πρέπει να παρέχετε στο προσωπικό εκπαίδευση σχετικά με την Αναγνώριση / Επίγνωση των Ψηφιακών Κινδύνων αλλά και της αναγνώρισης των απειλών που προέρχονται από το εσωτερικό της εταιρείας (insider threat). Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει και τους πιο σύγχρονους κινδύνος και να είναι αποτελεσματική , έτσι ώστε οι υπάλληλοι να αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού και να μειώνουν το ψηφιακό ρίσκο.

 
 
 

Η ΛΥΣΗ

Online Ψηφιακή Εκπαίδευση

Χρησιμοποίηστε τη λύση τελευταίας γενιάς Online Cyber Training για να εξασφαλίσετε ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις ψηφιακές απειλές με την χρήση δεδομένων από πραγματικά περιστατικά, προσωμοιώσεις και Εικονική πραγματικότητα και να μεταμορφώσετε τους ανθρώπους σας από τον πιό αδύναμο στον πιο δυνατό κρίκο της αλυσίδας της ασφάλειας.

 
 
 

THE PROBLEM

The cyber threats are constantly evolving; the attackers are increasingly targeting organizations similar to yours. You must stay one step ahead of the attackers. You are short-handed, and yet you have to perform NIST, CMMC or FFIEC compliance assessment, so you can pass the audit while also executing your cyber risk management program to mitigate cyber risk effectively. You are not sure how to attain this result.

 
 
 

THE SOLUTION

Virtual CISO

For ongoing expert consultation for your NIST 800-171 or CMMC compliance assessment so you can pass your upcoming audit, but equally important, for your ongoing cybersecurity risk management, so you can eliminate cybersecurity deficiencies before they cause you harm.

 
 
 
 
 
Verified by MonsterInsights