Το Inspect-a Audit Suite, που υποστηρίζεται από την Auditus, είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έλεγχοι πλοίων, οι έρευνες και οι επιθεωρήσεις στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση προσφέρει μια επαναστατική προσέγγιση στις συμβατικές ελεγκτικές διαδικασίες ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις απόδοσης, ασφάλειας και συμμόρφωσης του κλάδου.

 

Η ενσωμάτωση της σουίτας Inspect-a Audit μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωση και την περιβαλλοντική ευθύνη των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ απλοποιεί τα καθήκοντα του ελεγκτή και εμπλουτίζει την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχου.

 
 
 
 
Verified by MonsterInsights