Μια ισχυρή και δυναμική λύση διαχείρισης επιχειρηματικού περιεχομένου (ECM)

Το M-Files βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκουν, να μοιράζονται και να προστατεύουν έγγραφα και πληροφορίες. Το μέλλον της διαχείρισης περιεχομένου των επιχειρήσεων είναι εδώ.

StorageCraft

Νιώστε σιγουριά με την πιο αξιόπιστη λύση για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποκατάσταση μετά από καταστροφές. Το βραβευμένο στα vmworld 2016 ShadowProtect SPX της StorageCraft είναι η λύση που χρειάζεται η επιχείρησή σας για την προστασία του ΙΤ περιβάλλοντός της. Εξασφαλίστε συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα σας ότι κι αν συμβεί στο σύστημα σας.